Witamy na stronie SP 35 w Częstochowie
Powrót na główną stronę Historia Nauczyciele Uczniowie Galeria Księga Gości
  
Menu
· Historia
· Pracownicy szkoły
· Galeria
· Uczniowie
· Konkursy dla klas 0-3
· Konkursy dla klas 4-6
· Zajęcia pozalekcyjne
· Uroczystości szkolne
· Podręczniki
· Uczniowie klasy I
· Stypendium 2014
· Wypożyczenie podręczników kl.1
· Wyprawka 2014
· Projekt pn Szkoła bez barier
· Drugi etap rekrutacji
· Rekrutacja uzupełniająca

Wywiad z trenerem piłki nożnej w klubie ”Beniaminek”, Januszem Kałą
Wysłany przez Danka dnia 20-03-2014 o godz. 12:38:04 (161 odsłon)
Wiadomości
Przygotował: Michał Piekarczyk, kl. IVa

1. Ile lat Pan prowadzi “Beniaminka”?
Drużyna Beniaminka ma 36 lat.
2. Ile osób chodzi do klubu?
W drużynie trenuje około 45 zawodników.
3. Czy jest podział wiekowy?
Jest podział wiekowy:
10-12 lat – młodzicy
13-15 lat – trampkarze
Powyżej 15 lat – juniorzy
4. Czy zawodnicy często biorą udział w turniejach?
Każda grupa wiekowa często ma turnieje.
5. Gdzie odbywają się turnieje piłkarskie? Czy tylko w Częstochowie, czy w innych miejscowościach również?
W różnych miejscowościach, m.in. w Powąkowie, Poraju, Olsztynie, Poczesnej, a także w Częstochowie.
6. Jaki obowiązuje strój na treningach?
Obowiązuje strój sportowy.
7. Jakie obowiązują stroje na turnieje? Czy zawodnicy sami kupują stroje, czy dostają od trenera?
Każda grupa ma inny strój. Dostaje go od trenera.
8. Czy jest jakaś strona internetowa „Beniaminka”?
Jest strona internetowa, którą prowadzą byli zawodnicy klubu.
9. Są w klubie jakieś dziewczyny?
W naszym klubie trenowały dziewczyny ze Szkoły Podstawowej nr 35, m.in. Paulina Machuderska. Raz przyszła na trening Paulina Kluska.
10. Ile turniejów było w tym roku?
W tym roku było 12 turniejów.
11. Czy turnieje są stresujące dla zawodników?
Początkowo są stresująca, ale stopniowo stres mija.
12. Z jakimiś klubami były turnieje?
Turnieje były z drużynami: Orzeł, Błąków, Odra Opole, Akademia Sportowa Lubliniec i wiele innych drużyn.
13. Gdzie odbywają się treningi?
Treningi odbywają się w SP nr 35, a także na Orliku TZN-u (Techniczne Zakłady Naukowe) oraz na Aniołowie (Orlik przy ulicy Piotra Skargi).
14. W jakich godzinach odbywają się treningi?
Treningi odbywają się w godzinach od 17-19 oraz od 12-14.
15. Ile było w tym roku wygranych, a ile przegranych meczy?
Wszystkie mecze były w tym roku przegrane.
16. Jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik?
Powinien mieć dobrą kondycję, być obunożny i mieć dobrą orientację w terenie.
17. Czy praca trenera daje satysfakcję?
Praca trenera daje dużą satysfakcję.
Dziękuję za interesujący wywiad.
Harmonogram postepowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli i oddz. prz.
Wysłany przez Piker dnia 14-03-2014 o godz. 20:15:58 (130 odsłon)
Wiadomości
Harmonogram postepowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i składania dokumentów na rok szkolny 2014/2015


03 - 11 marca 2014 r. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.


17 marca - 04 kwietnia 2014 r. Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz otwarcie strony dla rodziców celem rejestracji wniosków o przyjecie.
17 marca - 04 kwietnia 2014 r. Złoenie podpisanego wniosku o przyjecie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.


25 kwietnia 2014 r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym moliwosci sprawdzenia, gdzie kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia.

(Czytaj więcej... | 1676 bajtów więcej | Wynik: 0)

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
Wysłany przez Piker dnia 14-03-2014 o godz. 20:09:27 (124 odsłon)
Wiadomości
1. Kryteria wynikające z ustawy:


1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Częstochowy - oświadczenie na wniosku - 1000 pkt
2. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - oświadczenie o wielodzietności rodziny - kandydata 100 pkt
3. Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pózn. zm.) 100 pkt(Czytaj więcej... | 3861 bajtów więcej | Wynik: 0)

Zasady ogólne naboru do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Cz-wie
Wysłany przez Piker dnia 14-03-2014 o godz. 19:54:09 (122 odsłon)
Wiadomości
Zasady ogólne naboru do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Czestochowie na rok szkolnym 2014/2015


Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć równie opiekunów prawnych.


1. Wszystkie dzieci 6-letnie (urodzone w II połowie 2008 r.) zobowiazane są do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (należy je zapisać do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespole badź do przedszkola) lub podjęcia nauki w klasie 1-szej szkoły podstawowej (złożenie odpowiedniego zgłoszeni/wniosku do szkoły podstawowej).


2. Wszystkie dzieci 5-letnie (rocznik 2009) zobowiązane są do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (należy je zapisać do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespole bądź do przedszkola).


3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.


4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadza rekrutacje dzieci z określonego rocznika.


5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjecie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://czestochowa.przedszkola.vnabor.pl/.

(Czytaj więcej... | 4427 bajtów więcej | Wynik: 0)

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SP
Wysłany przez Piker dnia 14-03-2014 o godz. 19:34:04 (127 odsłon)
Wiadomości
ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zgłaszanych do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w terminie 17 marca – 4 kwietnia 2014 r.
Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla rodziców, na której będą mogli wypełnić wniosek i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi 17 marca br. o godz. 9.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 4. kwietnia br. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.
Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie 17 marca – 4 kwietnia 2014 r. Przypominamy również, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków. W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.(Czytaj więcej... | 2839 bajtów więcej | Wynik: 0)

903 _STORIES (181 _PAGES, 5 _PERPAGE)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 ]

Zegar

Ankieta
Najprzyjemniej mija czas na...

języku polskim
języku angielskim
historii
matematyce
przyrodzie
muzyce
plastyce
technice
wychowaniu fizycznym
informatyce
religiiWyniki
Ankiety

Głosów 98

Galeria

Buttony
Częstochowa

Biuletyn informacji publicznej

V-BlueBaby_1.0
Designed by Konrad Tatarowicz

SP Nr 35