Witamy na stronie SP 35 w Częstochowie
Powrót na główną stronę Historia Nauczyciele Uczniowie Galeria Księga Gości
  
Menu
· Historia
· Pracownicy szkoły
· Galeria
· Uczniowie
· Konkursy dla klas 0-3
· Konkursy dla klas 4-6
· Zajęcia pozalekcyjne
· Uroczystości szkolne
· Podręczniki
· Uczniowie klasy I
· Stypendium 2014
· Wypożyczenie podręczników kl.1
· Wyprawka 2014
· Projekt pn Szkoła bez barier
· Drugi etap rekrutacji
· Rekrutacja uzupełniająca

6a w kinie
Wysłany przez Danka dnia 18-11-2013 o godz. 19:23:43 (133 odsłon)
Wiadomości
Przygotowała: Katarzyna Jakubczak, klasa 6a

Dnia 24.10.2013 r. klasa 6a wraz z wychowawcą, panem S. Kuligiem poszła do kina „Iluzja” w III Alei N.M.P. na film pt. „Latająca klasa”. Film został nakręcony w Niemczech.
Opowiada o chłopcu, który przybył do internatu, gdzie mieszkali chórzyści. Chór ten przyjmował utalentowanych chłopców z całych Niemiec. Chórzyści mieli konkurencję – hiphopowców. Konkurowali ze sobą w tańcu i śpiewie.
Pewnego razu w nocy chłopcy z chóru udali się na spotkanie swojej bandy do przyczepy „Niepalących”. Gdy świetnie się bawili, wystraszył ich pewien starszy pan o imieniu Bob, który krzyczał na nich, że to jest jego przyczepa. Chłopcy rozmawiali z nim, tłumaczyli, dlaczego tu przyszli. Bob pozwolił im tam przychodzić.
Chórzyści przygotowywali przedstawienie na święta Bożego Narodzenia. Pod sceną znaleźli stary scenariusz przedstawienia ich opiekuna. Justus nie chciał wystawić tego przedstawienia, ponieważ miał związane z nim wspomnienia.
Chłopcy byli ciekawi, więc im wszystko opowiedział. Jego przyjaciel i on byli w zespole. Bob musiał pilnie wyjechać. Już nie wrócił.
Bardzo się zdziwili. Szybko pobiegli do przyczepy „Niepalących”, do Boba. Zaprosili go do ich internatu. Bob i Justus rozpoznali się po latach rozłąki. Wystawili razem przedstawienie. Wszyscy widzowie byli bardzo radośni.
Chórzyści i hiphopowcy połączyli się w jedną grupę, pogodzili się. Od tej chwili chórzyści i hiphopowcy zawsze występowali razem.
Wycieczka 6a na cmentarz
Wysłany przez Danka dnia 18-11-2013 o godz. 10:33:25 (138 odsłon)
Wiadomości
Przygotowały Wiktoria Janik i Dorota Kościołek, kl,6a

Dnia 06.11.2013 r. klasa 6a wraz z wychowawcą p. Sebastianem Kuligiem wybrała się na cmentarz komunalny.
Ze szkoły wyszliśmy około godziny 10:00 i poszliśmy na przystanek obok Galerii Jurajskiej.
Na cmentarz dojechaliśmy o godzinie 10:45. Na miejscu mieliśmy 10 minut, aby zapalić znicze na grobach naszych bliskich. Kilka osób z naszej klasy znalazło bunkier niemiecki z czasów II wojny światowej.
Droga powrotna była bardzo długa i męcząca, ponieważ szliśmy pieszo. Wstąpiliśmy na cmentarz przy ulicy Rocha. Przed kościołem mieliśmy 15 minut na odpoczynek i zjedzenie śniadania.
Następnie poszliśmy w stronę szkoły. Po drodze weszliśmy do sklepu.
Do szkoły dotarliśmy około godziny 14:30.
Moim zdaniem, wycieczka była udana, ponieważ dużo dowiedzieliśmy się o II wojnie światowej.
Teatrzyk lalek 1b
Wysłany przez Danka dnia 17-11-2013 o godz. 21:41:43 (138 odsłon)
Wiadomości
Przygotowała: p. Małgorzata Adamczuk

15 listopada 2013 r klasa 1 b samodzielnie wykonała kukiełki z drewnianych łyżek i gałganków. Były to postacie z bajek: król, królewna, pirat, Kopciuszek i inne.
Ta praca przyniosła dzieciom wiele radości. Po zakończeniu wszyscy prezentowali swoje kukiełki w teatrzyku lalek. Uśmiechu i radości było wiele, ponieważ trzeba było wczuć się w rolę swego aktora „kukiełki”.
Dzień upłynął w milej, zabawnej atmosferze. Takie lekcje bardzo nam się podobają.
Konkurs rysowania klas pierwszych
Wysłany przez Danka dnia 17-11-2013 o godz. 21:37:58 (134 odsłon)
Wiadomości
Przygotowała: pani Małgorzata Adamczuk

W dniu 14 listopada 2013 r. klasy 1a i 1b wzięły udział w konkursie rysowania kredą na asfalcie. Temat prac:,, Zwierzęta świata:”

Uczniowie z wielkim zapałem przystąpili do konkursu. Pogoda dopisywała, a piękne słońce dodawało wszystkim entuzjazmu. Nauczycielkom bardzo trudno było wyłonić zwycięzców, więc obie klasy zajęły pierwsze równorzędne 1 miejsce.
Wszyscy bardzo się ucieszyli, bowiem na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali w nagrodę słodkie lizaki z kolekcji ,,Zwierzęta świata”.
Dzień upłynął w radosnej, miłej atmosferze. Kolejny konkurs niebawem.
Wspomaganie na piątkę
Wysłany przez Piker dnia 17-11-2013 o godz. 13:59:54 (248 odsłon)
Wiadomości
INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU PN. „Wspomaganie na piątkę”


Ogłasza się nabór do projektu pn. „Wspomaganie na piątkę” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół / przedszkoli (SZ/P) w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015 r. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:


1. W ramach Projektu Sz/P/D/N mogą korzystać z następujących form wsparcia:
a) Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w oparciu o oferty doskonalenia; W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 zostaną wdrożone Roczne plany wspomagania (RPW) - po 1 w 56 szkołach/przedszkolach (SZ/P). Każda SZ/P będzie wdrażała po 1 RPW w danym roku szkolnym
b) sieci współpracy i samokształcenia. W skład sieci wchodzi zespół liczący ok. 20-25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotkają się 3-5 razy w roku szkolnym, w odstępach około 2-miesięcznych. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci współpracy i samokształcenia..


Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 8 listopada do 25 listopada 2013 r. zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Kompletne dokumenty rekrutacyjne powinny zostać zebrane w danej szkole i dostarczone przez Dyrektora szkoły/przedszkola do Koordynatora Projektu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 305.


Dokumenty rekrutacyjne można bezpośrednio pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz na stronach wszystkich szkół i przedszkoli podlegających pod Gminę Miasto Częstochowa oraz w siedzibie Beneficjenta u Koordynatora projektu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 305. Przewidywany termin ogłoszenia wyników ustala się na nie później niż 13 grudnia 2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia jak również na stronach i tablicach ogłoszeń wszystkich szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie podlegających pod powiat Miasto Częstochowa .


>>>REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Wspomaganie na piątkę”(Czytaj więcej... | 33313 bajtów więcej | Wynik: 0)

903 _STORIES (181 _PAGES, 5 _PERPAGE)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 ]

Zegar

Ankieta
Najprzyjemniej mija czas na...

języku polskim
języku angielskim
historii
matematyce
przyrodzie
muzyce
plastyce
technice
wychowaniu fizycznym
informatyce
religiiWyniki
Ankiety

Głosów 98

Galeria

Buttony
Częstochowa

Biuletyn informacji publicznej

V-BlueBaby_1.0
Designed by Konrad Tatarowicz

SP Nr 35